۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایر» ثبت شده است

یک قطعه کد مهم برنامه نویسی!

Image result for Programmer Wallpaper

 • ۲
 • نظرات [ ۲ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • پنجشنبه ۳۱ فروردين ۹۶

  آدم برفی

  نظرتون در مورد آدم برفی من چیه؟؟!!

 • ۲
 • نظرات [ ۳ ]
  • امیرحسین بنیادی
  • يكشنبه ۱۰ بهمن ۹۵

  بنام خداوند ویروس و گارد!!!!

  کنـون رزم ویـروس و رستم شنو . . . دگـــرها شنیــدستی این هـم شنـو
  کـه اسفنـدیـارش یکـی دیسک داد . . . بگفتـا بــه رستم کــه ای نیکــــزاد
  در این دیسک باشد یکی فایل ناب . . . که بگــرفتم از سـایت افــــراسیاب
  چنیــن گفت رستـم بـه اسفنـدیـار . . . که مـن گشنمـه نـون سنگک بیـــار
  جوابش چنین داد خنــدان طــرف . . . که مـن نـون سنگک نـدارم بـه کف
  برو حال می کن بدین دیسک هان ! . . . که هـم نـون و هـم آب باشد درآن
  تهمتن روان شـد سـوی خانـه اش . . . شتابـان بــه دیـــدار رایــانــه اش
  چـو آمـد بـه نزدیـک مینی تاورش . . . بــزد ضــربه بـر دگمــــة پاورش
  دگـر صبـر و آرام و طاقت نداشت . . . مران دیسک را در درایوش گذاشت
  نکـرد هیـچ صبر و نـداد هیـچ لفت . . . یکـی لیست از روت دیسکت گـرفت
  در آن دیسک دیدش یکی فایل بود . . . بــزد انتـــر آنجــا و اجــرا نمــود
  کز آن یک دمو شد پس از آن عیان . . . ابا فیلــم و مـوزیک و شرح و بیان
  به ناگـه چنان سیستمش کرد هنگ . . . که رستم درآن مانده مبهوت و منگ
  چـو رستم دگـربـاره ریست نمود . . . همـی کرد هنگ و همان شد که بود
  تهمتــــن کلافـــه شـــد و داد زد . . . ز بخـت بــد خویش فـــریــــاد زد
  چـو تهمینـه فـریاد رستـم شنــود . . . بیــامــد کــه لیسانس رایــانه بود
  بــدو گفت رستـم همــه مشکلـش . . . وز آن دیسک و بــرنامة خوشگلش
  چـو رستـم بـدو داد قیچی و ریش . . . یکـــی دیسک بوت ایبل آورد پیش
  یکـی تول کیت انـدر آن دیسک بود . . . بـــرآورد آنـــرا و اجـــرا نمـــود
  همی گشت تول کیت ، هارد اندرش . . . چـــو کـودک کـه گردد پی مادرش
  بـه نـاگـه یکـی رمـز ویروس یافت . . . پــی حـذف امضـای ایشان شتافت
  چـو ویــروس را نیـک بشنـاختش . . . مــر از بــوت سکتور بــرانداختش
  یکـی ضـربـه زد بر سر تـول کیت . . . کـه هــر بایت آن گشت هشتاد بیت
  بـه خاک انـدر افـکند ویــروس را . . . تهمتـن بــه رایــانــه زد بــوس را

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • يكشنبه ۲ اسفند ۹۴

  این چیست؟

  به نظر شما این تصویر کدام فلز است؟

  جواب را از طریق بخش نظرات به ما اطلاع دهید.

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • يكشنبه ۲ اسفند ۹۴

  شدت جاذبه برخی سیارات

  برای دانلود  کلیک اینجا کنید.

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • يكشنبه ۲ اسفند ۹۴

  PH اسید و باز

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • پنجشنبه ۱۵ بهمن ۹۴

  دانلود ماشین حساب پیشرفته

  ماشین حسابی هست که خودم در ویژوال بیسیک ساخته ام.

  برای دانلود اینجا کلیک کنید.
  حجم: 120 کیلوبایت
  در صورت بروز مشکل در نوشته ها ، فونت زیر را دانلود کنید.

  دریافت
  حجم: 18.4 کیلوبایت

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • چهارشنبه ۱۴ بهمن ۹۴

  ذرات زیر اتمی

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • جمعه ۹ بهمن ۹۴

  برخی از فواید مواد پرتوزا

  برای دانلود کلیک کنید.

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • پنجشنبه ۸ بهمن ۹۴

  جدول تناوبی عناصر

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]
  • محمد قربانعلی پور
  • چهارشنبه ۷ بهمن ۹۴
  تو ...
  ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری؛
  و من،
  عقربه ای هستم
  که تا می خواهد به تو برسد
  به عقب می کشندش ...!