سلام

تو این پست جزوه جمع بندی ترکیبات یونی و مسایل PH – کنکور  رو واستون قرار دادم.

shimi

برای دریافت جزوه جمع بندی ترکیبات یونی و مسایل PH – کنکور فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود  جزوه جمع بندی ترکیبات یونی و مسایل PH – کنکور