Image result for ‫مدرسه ها باز شد‬‎


از فردا مدرسه ها باز میشه و هممون میریم مدرسه.چند تا عکس در این مورد گذاشتم(جهت خنده)

Image result for ‫مدرسه ها باز شد‬‎


.........................................................................


Image result for ‫مدرسه ها باز شد‬‎


.........................................................................


Image result for ‫ترول باز شدن مدرسه‬‎