همیشه درس شیمی، بی سر و صدا و فریب کارانه، رتبه ها را بالا و پایین می کند. اغلب داوطلبانی که بار دوم در کنکور شرکت می کنند به خوبی به این نکته پی برده اند که بالا بودن نمره درس شیمی، تأثیر بسیار زیادی در رتبه ی آنان داشته ولی متأسفانه با این که درس شیمی در گروه تجربی بعد از درس زیست شناسی و در گروه ریاضی فیزیک، بعد از دروس ریاضی و فیزیک، مهم ترین درس اختصاصی محسوب می شود اغلب داوطلبانی که برای نخستین بار در کنکور شرکت می کنند، به این درس کم تر توجه دارند و این خود باعث شده است که اقلیتی از داوطلبان که تسلط کافی بر این درس پیدا کرده اند، به آسانی و بدون فشار زیاد روی دروس تخصصی دیگر که فراگیری آنها به مراتب سخت تر از درس شیمی است، از رتبه های قابل توجهی برخوردار شوند و بسیاری را متعجب کنند.

          شاید باور کردن آن سخت باشد که داوطلبی با 65 درصد ریاضی، 90 درصد فیزیک و 20 درصد شیمی در گروه ریاضی فیزیک، نتواند در رشته ی دلخواه اش قبول شود، در حالی که اگر همان داوطلب، درصدهایش به صورت 55 درصد ریاضی ، 65 درصد فیزیک و 70 درصد شیمی بود، می توانست به راحتی در همان رشته ی مورد نظرش، وارد دانشگاه گردد.

 

          2ـ با کمی دقت در تست های شیمی نظام جدید (تا کنکور 1383) ملاحظه می شود که تغییرات اندکی در سر فصل های درس شیمی ، نسبت به نظام قدیم رخ داده بوده که در نتیجه داوطلب می توانسته با بسیاری از تست های موجود از نظام قدیم و هم چنین تست های طراحی شده در سال های اخیر به یک مجموعه کامل از نکته ها دست یابد.

          البته باید به این نکته توجه نمود که در تست های جدید تر، بیش تر به «مفاهیم»، پرداخته شده و بر خلاف سال های گذشته که بیش تر بر نکات حفظی و زیر نویس ها تأکید می شد، در دو سه سال اخیر، بیش تر بر مفاهیم کلی و شکل ها و تصاویر کتاب های درسی تأکید گردیده و تست ها، دیگر مثل گذشته فقط با استفاده از یک فرمول طلایی قابل پاسخ گویی نبوده و داوطلب باید به ویژه به تمرینات داخل متن و آخر هر فصل توجه بیش تری نماید.

 

          3ـ تغییرات کتاب های شیمی (از سال 1383) و در نتیجه تغییر منابع طرح سؤال (از کنکور 1384) از دیگر رخداد های مهم برای داوطلبان جدید است و لذا باید در مورد استفاده از مجموعه تست های سال های قبل از 1383، احتیاط بیش تری نمود.

          به عنوان مثال، بخش عمده أی از «شیمی آلی» حذف شده، که درنتیجه منابع تست موجود از این بخش شیمی، دیگر قابل استفاده نمی باشند. از طرف دیگر، مباحث جدیدی چون «استوکیومتری»، «اعداد کوانتمی»، «ترمودینامیک» و… فاقد منابع کاملی از تست های کنکورهای گذشته اند و بنابر این داوطلب باید از منابع تألیفی مناسب که شامل تست های استاندارد در مباحث فوق باشد استفاده نماید.

 

          4ـ با وجود آن که اغلب داوطلبان فقط از طریق بررسی تست های کنکور در یک سال خاص، به این نتیجه می رسند که از برخی مباحث اصلاً تست طراحی نمی شود یا مثلاً مسأله های عددی چندانی در کنکور نباید به چشم بخورد، بر عکس باید این نکته را متذکر شد که از مطالبی مانند بحث «ساختار اتم»، «ایزوتوپ ها»، «استوکیومتری»، «غلظت ها»، «ترمودینامیک»، «سینتیک»، «ثابت تعادل»، «pH»، «الکتروشیمی» و…  ممکن است مسائل متعددی مطرح شود و نباید به تصور این که در کنکور یکی از سال ها، مسائل کم تری مطرح شده یا اصلاً مطرح نشده، نتیجه گرفت که در کنکور بعدی هم باید این طور باشد.

 

          5ـ یکی دیگر از مشکلات داوطلبان در کنکور، تشخیص بحث های حذف شده از کتب شیمی می باشد. البته در صفحات اولیه ی کتاب های جدید شیمی صریحاً ذکر شده که مطالبی تحت عنوان «بیشتر بدانید»، «اطلاعات جمع آوری کنید»، «آشنایی با عنصرها»، «شیمی دان های برجسته ی جهان»، «شیمی و فناوری»، «تحقیق کنید» و «مطالب موجود در حاشیه ی کتاب» نباید در کنکور مورد پرسش قرار گیرند. با این حال به نظر می رسد که مطالعه ی برخی از مطالب موجود در عناوین فوق برای یادگیری بخش های اصلی کتاب، مورد نیاز داوطلب می باشد و لذا لازم است که داوطلب، ضمن مشورت با مشاورین با تجربه، موارد ضروری را مطالعه نماید. هم چنین با آن که کتاب شیمی سال اول، در کنکور مورد پرسش قرار نمی گیرد ولی نباید برخی مطالب پایه أی و پیش نیاز سال های بالاتر آن را از نظر دور داشت.

 

          6ـ از آن جا که تعداد تست هایی که به صورت مسائل عددی در درس شیمی مطرح می شود (از کنکور 1384) افزایش چشم گیری نشان می دهد و با توجه به این که استفاده از ماشین حساب در جلسه ی کنکور ممنوع می باشد لذا داوطلب باید از مهارت و سرعت لازم در محاسبات عددی برخوردار باشد تا بتواند در زمان لازم (حدود 35 دقیقه) به تمام سؤالات درس شیمی (35 تست) پاسخ دهد.

 

          7ـ بخش هایی از درس شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، جنبه ی «حفظی» دارند و در صورتی که داوطلب این مطالب را حفظ باشد از سرعت چشم گیری در پاسخ گویی به تست ها برخوردار می شود، به نحوی که گاهی برخی داوطلبان توانسته اند تمامی 35 تست شیمی را در زمان 20 دقیقه پاسخ دهند و 15 دقیقه ی باقی مانده را برای دروس دیگری مثل ریاضی یا فیزیک اختصاص دهند. به عنوان مثال، حفظ بودن «بخش های اصلی جدول تناوبی»، «برخی پتانسیل های الکترودی مهم»، «فرمول، نام و ظرفیت آنیون ها و کاتیون های معروف»، «برخی جرم اتمی ها و جرم مولکولی ها ی پر کاربرد»، «فرمول و نام اسیدها و بازهای قوی و ضعیف معروف» و… به داوطلبان توصیه می شود.

 

          8ـ تجربه ی بیست و چند ساله ی کنکور (از 1363 که اولین کنکور سراسری به فرم جدید و به روش تستی برگزار گردید) نشان می دهد که همواره، پرسش های مطرح شده از درس شیمی در کنکور از متن کتاب های درسی بوده و هیچ گاه از متون غیر درسی، تستی طرح نشده است. بنابراین بهترین و مهم ترین مرجع داوطلب، باید کتاب های درسی باشد. حتی می توان گفت که بیش از 60 درصد تست های شیمی، همواره سؤالات و مسائلی بوده که عیناً در متن کتاب های درسی (به صورت پرسش های داخل متن یا تمرینات آخر فصل) وجود داشته و البته در کتاب های جدید به صورت «خود را بیازمایید»، «فکر کنید»، « هم چون دانشمندان»، «مشاهده کنید» و… آمده است.

 

          9ـ در سال های اخیر، بارها مشاهده شده که یک یا دو تست شیمی، از شکل ها و تصاویر کتاب های درسی و متون زیر آن ها طراحی گردیده و لذا جا دارد که داوطلبان، توجه ویژه أی به تصاویر موجود در کتاب های درسی داشته باشند. هم چنین معمولاً از بخش های انتهایی هر کتاب، تست هایی آسان تر، و از بخش های ابتدایی آن ها، سؤالاتی سخت تر مطرح شده و لذا بهتر است که داوطلب، برای بخش های آخر هر کتاب نیز برنامه ریزی دقیقی داشته باشد تا پرسش های آسان مربوط به آن بخش ها را از دست ندهد. این در حالی است که اغلب داوطلبان قسمت های پایانی هر کتاب را بصورت بسیار فشرده و در فرصت کوتاه باقی مانده تا کنکور، مطالعه می کنند و در نتیجه تست های آسانی را که می توانستند در مدت زمان کوتاهی پاسخ دهند، از دست می دهند.

 

         10ـ با توجه به تأثیر نسبتاً زیاد درس شیمی در محاسبه ی تراز کنکور، و از طرف دیگر آسان تر بودن فراگیری این درس نسبت به دروس تخصصی دیگر، به نظر می رسد که داوطلب باید به طور متوسط بین 6 تا 9 ساعت در هفته (به جز زمان کلاس ها) را برای مطالعه ی درس شیمی اختصاص دهد. این زمان باید صرف مرور متون کتاب های درسی، جزوات مربوط به نکات تستی، بررسی تست های کنکورهای گذشته و حل کامل تمرینات کتاب ها (با تأکید بر کتاب پیش دانشگاهی) گردد.

 

         11ـ شرکت در آزمون های آزمایشی، که به صورت استاندارد و کاملاً شبیه سازی شده با کنکور واقعی (از  نظر زمان، تعداد سؤالات و میزان سختی) برگزار می شوند، تأثیر زیادی در میزان فراگیری داوطلب داشته و کمک زیادی به پیدا کردن نقاط ضعف و اشکالات پایه أی و افزایش سرعت تست زنی داوطلب می نماید. حتی المقدور ، کنکور آزمایشی باید با محدوده ی مطالعه شده ی داوطلب مطابقت داشته و از یک طبقه بندی مناسب برخوردار باشد تا درصدها و تراز و رتبه ی محاسبه شده، به واقعیت نزدیک تر باشد. برای مثال کنار هم قرار دادن مباحث «سینتیک» و «جدول تناوبی» برای مطالعه در طراحی آزمون آزمایشی کاملاً اشتباه به نظر می رسد، درحالی که اگر مباحث «سینتیک» و «تعادل ها» با هم و یا مباحث «ساختار اتم» و «جدول تناوبی» در کنار هم قرار گیرند، بازدهی بسیار بیش تری برای فراگیری داوطلب خواهند داشت.

 

         12ـ داوطلبان گروه ریاضی فیزیک که تمایل بیشتری برای انتخاب رشته هایی مانند: «مهندسی پلیمر»، «مهندسی نفت»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی مواد»، «مهندسی نساجی»، «مهندسی معدن» و «شیمی محض و کاربردی» دارند باید توجه داشته باشند که برای انتخاب آن ها، درس شیمی از ضریب بسیار بالاتری برخوردار است و لذا باید زمان بیش تری را به این درس اختصاص دهند. هم چنین برای انتخاب رشته هایی مانند: «مهندسی معماری»، «مهندسی عمران» و «مهندسی کشاورزی» نیز، درس شیمی ضریب نسبتاً بالایی را داراست. در گروه تجربی نیز در اغلب رشته ها، درس شیمی از ضریب بسیار بالایی برخوردار است، به نحوی که اگر داوطلبی بتواند در دو درس زیست شناسی و شیمی، درصدهای بالایی داشته باشد، به راحتی می تواند از سد کنکور عبور نماید.