آغاز مطالعه ساختار ماده


 مطالعه روی ساختار ماده به حدود ۲۵۰۰ سال پیش باز می گردد. پس از آنکه تالس آب را و پس از او ارسطو آب، خاک، هوا و آتش را عناصر اصلی تشکیل دهنده ی هستی پنداشتند، در سال ۱۶۶۱ میلادی، رابرت بویل با انتشار کتاب شیمی دان شکاک مفهوم تازه ای از عنصر ارائه داد و با معرفی عنصر به عنوان ماده ای که نمی توان آن را به مواد ساده تر تبدیل کرد از دانشمندان خواست بیشتر به پژوهش های علمی اقدام کنند و به مشاهده کردن، اندیشه کردن و نتیجه گیری بسنده نکنند.

نظریه های اتمی


 توصیه بویل مورد توجه قرار گرفت و دالتون در سال ۱۸۰۳ میلادی با نظریه اتمی خود گام مهمی  در مطالعه ی ساختار ماده برداشت و پس از وی دانشمندان زیادی برای دست یابی به ساختار دقیق ماده تلاش  کردند و نظریه ها و مدل های اتمی مطرح شدند که به آنها خواهیم پرداخت.

نظریه اتمی دالتون

دالتون با استفاده از واژه ی یونانی "اتم" به معنای تجزیه ناپذیر نظریه اتمی خود را در چند بند به صورت زیر بیان کرد:

 

همانطور که می دانیم اتم ها خود از ذرات کوچک تری تشکیل شده اند و همه ی اتم های یک عنصر اگر چه از نظر شیمیایی مشابه یکدیگرند، یک اتم می تواند چند ایزوتوپ داشته باشد که جرم متفاوتی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. نظریه دالتون با وجود این ایرادها، به نقطه ی آغازی برای مطالعه ی دقیق ساختار ماده تبدیل شد.

مدل اتمی تامسون

رادرفورد با بمباران ورقه ی نازکی از طلا با ذرات آلفا (ذراتی پر انرژی با بار الکتریکی مثبت) در حالیکه انتظار داشت تمامی ذرات با کمترین میزان انحراف از این ورقه عبور کنند (طبق مدل اتمی تامسون، بار الکتریکی مثبت در فضای ابر گونه ای پخش بود و پخش بودن بار موجب می شود که دافعه ی زیادی بین این بار و ذره ی آلفا بوجود نیاید و در نتیجه فقط کمی منحرف شود) به نتایج دیگری دست یافت:

مدل اتمی تامسون نتوانست مشاهدات رادرفورد در آزمایش ورقه ی طلا را توجیه کند و با پخش بودن الکترون ها در فضای ابرگونه با بار مثبت هماهنگی نداشت. همچنین همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد جرم الکترون ها بسیار ناچیز است و قسمت کوچکی از جرم اتم را به خود اختصاص می دهند.

مدل اتمی رادفورد

رادرفورد با بمباران ورقه ی نازکی از طلا با ذرات آلفا (ذراتی پر انرژی با بار الکتریکی مثبت) در حالیکه انتظار داشت تمامی ذرات با کمترین میزان انحراف از این ورقه عبور کنند (طبق مدل اتمی تامسون، بار الکتریکی مثبت در فضای ابر گونه ای پخش بود و پخش بودن بار موجب می شود که دافعه ی زیادی بین این بار و ذره ی آلفا بوجود نیاید و در نتیجه فقط کمی منحرف شود) به نتایج دیگری دست یافت:

رادرفوردرادرفورد با توجه به نتایج آزمایش، مدل اتمی با ویژگی های زیر پیشنهاد کرد:

رادرفورد با استفاده از مشاهدات خود توانست قطر اتم طلا و هسته ی آن را به طور تقریبی به دست آورد.

منبع : مدرسه شیمی ایران